Над 40 години история и опит


Бюро „Преводи“ към „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД е надежден консултант и партньор за превода на вашите документи, легализацията и заверката им.

Бюро „Преводи“ към „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД е фирма с над 40-годишна богата история и безценен опит.

Създадена е като специализирано звено за професионални преводи през 1973 г. По онова време офисите ѝ са на столичната ул. „Гурко“ 7 и компанията представлява едно от многото звена на „Всестранни услуги”, част от специализираните поделения на СД „Местна промишленост и битови услуги“.

Дружеството е може би първият български холдинг за времето си, като се имат предвид всички извършвани от него дейности: преводи и легализации, печатна база, машинопис, оказиони, учебни курсове за ученици, студенти, езиково обучение, строителство, почистване, хотелиерство, ресторантьорство и много други.

Newspaper image
Факсимиле от „Държавен вестник“, 31.07.1973 г.,
в което са описани задълженията на преводаческото бюро (в синята рамка).

До 1990 г. фирмата притежава изключителното право единствена да извършва легализации и преводи, заверени от заклети преводачи. Макар в онези години всички големи заводи, фабрики, външно-търговски предприятия, представителства, научно-изследователски институти и т.н. да разполагат с цели информационни отдели, в които са назначени щатни преводачи, всички документи, договори, цялата документация, която се подписва, се предоставя за превод именно на преводаческото бюро. Разбира се, до 1990 г. фирмата е единствената, която има договор за преводи и легализация с Министерството на външните работи.

С началото на промените, през 1990 г., компанията се преобразува в акционерно дружество и променя името си на „СОФИЯ“ АД. По това време вече започва учредяването и на други фирми за преводи и легализация, като много от собствениците им са кадри именно на преводаческото бюро. Те са одобрени от Външно министерство, което налага през 1991 г. „СОФИЯ“ АД да сключи нов договор за преводачески услуги и легализация с дипломатическото ни ведомство.

Десет години по-късно, през 2001 г., този договор е подновен, а през 2012 г., след налагане от МВнР на изискването за сертификация на преводаческите фирми, компанията е една от първите, получили сертифициране по БДС-EN 15038:2006 – за преводачески услуги в съответствие с изискванията на европейския стандарт, и ISO 9001:2008 – сертификат, който потвърждава, че Системата за управление на качеството е одитирана и регистрирана от Intertek в съответствие с изискванията за предоставяне на преводачески услуги, заверки, легализации, преписи, редакция и корекции на документи.

През 2003 г., следвайки неотклонно пътя си на развитие, обновление и разширяване на диапазона от услуги, които предлага, фирмата се преименува на „Донев Инвестмънтс“ АД, като през 2007 г. става част от новата холдингова компания „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД. Дейността ѝ – преводи, легализации, заверки и консултации, заема важно място в структурата му.

Благодарение на своя неоспорим опит компанията е надежден и коректен партньор, който може да реши всички проблеми, свързани с преводи – писмени и устни (консекутивни или симултанни), или със заверки и легализации на документи. Нашите служители дават абсолютно безплатни консултации за това какво е необходимо за изрядността на всякакъв вид документи, независимо дали за страната или чужбина. Партньори на Бюро „Преводи“ към „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД са „СОФАРМА“ АД, „Унифарм“ АД, „Медика“ АД и мн. други.