Преводачите ни са опитни професионалисти – филолози и специалисти в различни области, подписали декларация за конфиденциалност, с която се задължават да гарантират поверителността и неразпространението на съдържащата се в текстовете за превод информация. Изпълнението на всеки проект се подчинява на правилата за защита на личните данни. С подписа си преводачите удостоверяват истинността на превода и носят отговорност за неговата достоверност.

В Бюро Преводи работим с над 30 езика, а именно: разпространените (главно европейски) езици – английски, немски, френски, испански, италиански, чешки, полски, македонски, руски; по-слабо разпространените езици като гръцки, турски, албански, шведски, фински, нидерландски, датски, словенски, украински, белоруски, грузински, естонски, литовски, латвийски, молдовски, унгарски, хърватски, арабски и др.; редки и древни езици като китайски, корейски, японски, хинди, виетнамски, монголски, иврит, персийски, старогръцки, латински, османски, староанглийски, старофренски, старонемски и др.

Превеждаме писмено всякакви текстове, вкл. документи, технически, научни, художествена и специализирана литература, публицистика, поезия и т.н., от чужд на български език, от български на чужд език, от чужд на чужд език (без преминаване през български). По указание на клиента и/или при необходимост извършваме допълнителна стилова и езикова редакция, както и терминологична редакция от нарочен консултант.

Писмените преводи са готови за печат, като предоставяме на вас да изберете в какъв файлов формат да ги получите.

Съобразно Вашите изисквания можем да предложим подходящи преводачи за превод на място за:

-  консекутивен превод – превод с изчакване (бизнес преговори, публични лекции или обучения с малък брой участници);

-  симултанен превод – превод в момента на говорене (конференции, презентации, семинари и др.подобни с голям брой участници, вкл. филмов превод)

-  придружаване – асистиране при осъществяване на контакти, пътуване, настаняване на чужденци или при други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика;

-  превод пред нотариус.

С подробна тарифа на цените ни може да се запознаете тук.