Легализацията е процедура, с която се удостоверява автентичността и верността на документ и последният става валиден пред органите (на територията) на държава, различна от държавата на издаването му. За целите на легализацията се използва класификацията на документите на публични и частни. Публичните документи се издават от държавна и общинска администрация, нотариус, а частните – от физически и юридически лица (напр. пълномощни, декларации, служебни бележки, завещания, договори и т.н.). Легализират се публични документи, а за да станат частните такива е необходимо да бъдат заверени от нотариус.


Процедурата преминава през различни етапи в зависимост от това коя държава е издала документа и в коя имаме намерение да го използваме, като възможните варианти са:
- Другата държава е страна по Хагската конвенция (препратка към списък);
- Другата държава е страна по Договор за правна помощ с Република България (препратка към списък);
- Всички останали държави.


Накратко, нашата услуга по легализация включва следното:
- заверяваме оригиналния документ в съответното министерство — например на правосъдието, на културата или на здравеопазването и др., чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи;
- превеждаме документа и го разпечатваме на наша бланка, в качеството ни на оторизирана агенция, с мокър печат и подпис на заклет преводач;
- пришиваме превода със заверения документ. Заверяваме този комплект в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.


След поставянето на апостил документът е валиден за представяне пред властите в съответната държава.

С подробна тарифа на цените ни може да се запознаете тук.