Такси за превод
Видове документи за превод


Преводи от и на език


Срокове и цени в лева на услугата превод


Стандартни документи   Стандартна
5 работни дни
Бърза
3 работни дни
Експресна
24часа
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ 1-ва група езици 11,00 13,20 16,50
Удостоверения за раждане, брак, идентичност на имена, семейно положение, наследници, родствени връзки, смъртни актове, адресна регистрация и др.документи, издавани от общини и др.държавни институции Английски, немски, френски, испански, италиански, руски, сръбски, чешки, словашки, полски, македонски      
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2-ра група езици 25,00 35,00 41,25
Дипломи за средно и висше образование, академични и учебни справки, удостоверения за преместване, уверения, свидетелства за специалност, академични сертификати и др.подобни документи Украински, румънски, унгарски, нидерландски, хърватски, словенски, португалски, шведски, датски, гръцки, турски, молдовски, албански, арабски, грузински, литовски, латвийски, естонски.

   
  3-та група езици      
  Корейски, китайски, японски, виетнамски, монголски По договаряне По договаряне По договаряне
Забележка:
Цените са с включен ДДС.
При поръчка над 50 стр. клиентът ползва отстъпка до 10 % ОТ ЦЕНАТА
Минималният таксуван обем на превод е 1 страница, независимо от обема на оригиналния текст.
Такси за превод
Видове документи за превод Преводи от и на език Срокове и цени в лева на услугата превод


Специализирани документи
МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ 1-ва група езици 17,60 20,90 24,90
Епикризи, експеритизи, решения от ТЕЛК, листовки, характеристики, клинични и предклинични доклади, научни статии, и т.н.
2-ра група езици

35,00

45,00

55,00
3-ра група езици По договаряне По договаряне По договаряне
ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ
Закони, нотариални актове, договори, устави, споразумения, съдебни решения, подробни пълномощни, финансово-счетоводни материали и др.
         
         
ТЕХНИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ
Инструкции, паспорти на машини, строителство и архитектура
Забележка:
Цените са с включен ДДС.
При поръчка над 50 стр. клиентът ползва отстъпка до 10 % ОТ ЦЕНАТА
Минималният таксуван обем на превод е 1 страница, независимо от обема на оригиналния текст.
Такси за легализация на документи
  Стандартна Бърза Експресна
Само на превода или на документа Превод и документ Само на превода или на документа Превод и документ Само на превода или на документа Превод и документ
Документи, издадени в България 15,00 30,00 22,50 45,00 30,00 60,00
Документи, издадени в чужбина 15,00 - - 30,00 -
Документи от чужбина (с включена заверка от нотариус на подписа на преводача) 36 лв.
Документи, заверени от български дипломатически и консулски представителства - 35,00 - 52,50 - 70,00
Заверки на документи в съответните министерства
Министерство на правосъдието - СРОКЪТ В МП Е 4 РАБОТНИ ДНИ , - 15,00 ЛВ. АПОСТИЛ + БАНКОВ ПРЕВОД
Министерство на здравеопазването - СРОК СПОРЕД ВИДА НА ДОКУМЕНТА ОТ 1 ДЕН ДО 14 ДНИ – ТАКСА – 3.00 ЛВ.
Министерство на образованоето - СТАНДАРТНА – 15,00 ЛВ; БЪРЗА – 22,50 ЛВ.; ЕКСПРЕС – 30,00 ЛВ.
Нотариална заверка - СРЕЩУ ФАКТУРА, ИЗДАДЕНА ОТ НОТАРИУСА
Куриер - 10 ЛВ.
Цените за легализацията на документите отговаря на изискваните от съответните ведомства цени, оскъпени единствено с нашата куриерска услуга, която е постоянна величина, независимо в колко ведомства и колко пъти трябва да се посетят и е една за клиент, независимо от броя на документите, които се заверяват и легализират.
Забележка:
Посочените цени са за превод на 1 страница от 1800 символа с интервалите
Преводът се таксува според обема на превода;
Запазваме си правото да променяме сроковете, посочени по-горе, според моментната си натовареност.