Клиенти

Референции

Агрия АД

Референция от Агрия АД за Бюро Преводи на фирма „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД

Изтегли документа

Интерконсулт България ООД

Референция от Интерконсулт България ООД за Бюро Преводи на фирма „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД

Изтегли документа

Софарма АД

Референция от Софарма АД за Бюро Преводи на фирма „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД

Изтегли документа